Kompetetinga komunikacija 

Metodinė medžiaga "Kompetetinga komunikacija" (angl. Competent Communication) 

susideda iš 10 kalbų pagal 10 skirtingų projektų.

Tapę Toastmasters Kaunas klubo nariu, šią metodinę medžiagą pritaikysite klubo susitikimuose pasiruoštų kalbų rengimui. Dalyvaudami klubo susitikimuose, įgysite kalbų ruošimo bei viešojo kalbėjimo patirties. Tapsite pasitikintys savimi, įtaigūs, pasieksite siekiamų rezultatų.

Žemiau pateikiama tik santrauka - pilną medžiagą rasite nario pakete.

1. Ledlaužis

(angl. Ice Breaker)

Šios kalbos tikslai:

 • Pradėti kalbėti priešais auditoriją.
 • Suprasti, kokius kalbėjimo įgūdžius jau turite ir kokius įgūdžius dar reikia tobulinti.
 • Prisistatyti klubo kolegoms.

Kalbėjimui skiriamas laikas: nuo 4 iki 6 minučių.

Savo pirmos kalbos projekto metu Jūs pristatysite save kitiems klubo nariams ir pateiksite jiems šiek tiek informacijos apie save, apie savo pomėgius ir ambicijas. Treniruokitės sakydami kalbą savo draugams arba šeimos nariams, išmokite su auditorija išlaikyti akių kontaktą. Jeigu norite, kalbos metu galite naudoti užrašus. Prieš ruošdami savo kalbą iš pradžių perskaitykite visą temą.

Peržvelgti visą pasiruošimo instrukciją kalbai Nr. 1 "Ledlaužis" >>
 

2. Kalbos organizavimas

(angl. Organize Your Speech)

Šios kalbos tikslai:

 • Pasirinkite tinkamą išdėstymo planą, kuris leistų klausytojams lengvai sekti ir suprasti Jūsų kalbą.
 • Jūsų pranešimas turi būti aiškus, pagalbinė medžiaga turi tiesiogiai prisidėti prie to pranešimo.
 • Pereidami nuo vienos minties prie kitos naudokite tinkamus perėjimus.
 • Sukurkite tvirtą įžangą ir pabaigą.

Kalbėjimui skiriamas laikas: nuo 5 iki 7 minučių.

Geras kalbos organizavimas yra būtinas, jeigu norite, kad auditorija sektų bei suprastų Jūsų prezentaciją. Jūs privalote skirti tam laiko ir tvarkingai sudėlioti savo idėjas. Galite savo kalbą organizuoti keliais būdais; pasirinkite tokį planą, kuris geriausiai tinka Jūsų temai. Įžanga turėtų patraukti auditorijos dėmesį, pagrindinė dalis turi pagrįsti Jūsų perduodamą idėją, o pabaiga turi paremti idėjas bei užtikrinti, jog jos bus įsimintos. Perėjimai nuo vienos minties prie kitos turi būti sklandūs.

Peržvelgti visą pasiruošimo instrukciją kalbai Nr. 2 "Kalbos organizavimas" >>
 

3.  Atskleiskite esmę

(angl. Get to the Point)

Šios kalbos tikslai:

 • Pasirinkti kalbos temą ir nusakyti jos bendrus ir konkrečius / specifinius tikslus.
 • Kalbą parengti tokiu būdu, kuris geriausiai atspindėtų ir padėtų įgyvendinti tuos tikslus.
 • Užtikrinti, kad kalbos pradžia, pagrindinė dalis ir išvados patvirtina tikslus.
 • Parodyti nuoširdumą ir įtaigumą, o drauge valdyti bet kokį jaučiamą nervingumą.
 • Stenkitės nenaudoti užrašų.

Kalbėjimui skiriamas laikas: nuo 5 iki 7 minučių.

Planuodami savo kalbą turite visiškai aiškiai žinoti, ką, pabaigus kalbą, norite kad Jūsų auditorija darytų arba ką ji būtų sužinojusi. Jūsų kalba privalo turėti tikslą. Kada Jūs jau žinote savo tikslą, visus kitus su kalba susijusius sprendimus – kokią informaciją įtraukti, kaip ją išdėstyti ir pateikti – daryti labai paprasta, kadangi Jūs jau galėsite įvertinti ir nuspręsti, kiek ta informacija naudinga ir padeda siekti Jūsų tikslo.
 

4. Kaip visa tai pasakyti

(angl. How to say It)

Šios kalbos tikslai:

 • Norėdami aiškiai, tiksliai ir vaizdingai perteikti savo idėjas, pasirinkite tinkamus žodžius ir sakinių struktūrą.
 • Idėjų pabrėžimui ir akcentavimui naudokite retorines priemones.
 • Pašalinkite žargoną ir nereikalingus žodžius. Užtikrinkite teisingą gramatiką.

Kalbėjimui skiriamas laikas: nuo 5 iki 7 minučių.

Žodžiai – galinga priemonė. Jie perduoda Jūsų pranešimą ir paveikia tai, kaip auditorija suvokia tiek Jus, tiek Jūsų pranešimą. Žodžių parinkimui ir išdėstymui reikia skirti ne ką mažiau dėmesio nei kalbos organizavimui ir tikslui. Pasirinkite aiškius, tikslius, apibūdinančius ir trumpus žodžius, kurie geriausiai perteikia Jūsų idėjas, taip pat žodžius išdėstykite efektyviai ir teisingai. Kiekvienas žodis turėtų pridėti kalbai papildomos vertės, prasmės ir efektyvumo.
 

5. Kalba Jūsų kūnas

(angl. Your Body Speaks)

Šios kalbos tikslai:

 • Perduokite savo pranešimą ir pasiekite konkretų kalbos tikslą naudodami stovėjimo pozą, judėjimą, gestus, veido išraiškas ir akių kontaktą.
 • Jūsų kūno kalba turėtų būti rami ir natūrali.

Kalbėjimui skiriamas laikas: nuo 5 iki 7 minučių.

Kūno kalba yra svarbi kalbėjimo dalis, nes ji padeda perteikti Jūsų pranešimą ir suteikia Jums daugiau pasitikėjimo savimi. Ji taip pat padeda pašalinti bet kokį jaučiamą nervingumą. Stovėjimo poza, judėjimas, gestai, veido išraiškos ir akių kontaktas padės perduoti pranešimą ir pasiekti savo kalbos tikslo. Kūno kalba turėtų būti rami, natūrali ir perteikti tokį patį pranešimą kaip ir tas, kurį girdi Jūsų auditoriją. Perskaitykite knygelę: „Gestai: kalba Jūsų kūnas“ (201 numeris), kurią rasite savo naujo nario rinkinyje.

Tolimesnė informacija ruošiama...

6. (angl. Vocal Variety)

7. (angl. Resarch Your Topic)

8. (angl. Get Comfortable with Visual Aids)

9. (angl. Persuade with Power)

10. (angl. Inspire Your Audience)

Viešojo kalbėjimo (oratorystės) įgūdžių ugdymas pagal "Pažangi komunikacija" >>