Pažangi komunikacija (santrauka)

Metodinė medžiaga "Pažangi komunikacija" (angl. Advanced Communication) 

susideda iš 15 programų, kurių kiekviena turi po 5 projektus.

P.S. Kiekvienam aukštesniam "Pažangus kalbėtojas" (angl. Advanced Communicator) 
lygiui pasiekti reikia įgyvendinti po 2 skirtingas programas (viso: po 10 kalbų).

1. Linksminantis kalbėtojas

(#226A, angl. The Entertaining Speaker)

2. Informacinė kalba

(#226B, angl. Speaking to Inform) 

3. Viešieji ryšiai 

(#226C, angl. Public Relations)  

4. Lengva diskusija

(#226D, angl. Facilitating Discussion)

5. Specialios kalbos

(#226E, angl. Specialty Speeches)

6. Vadovavimo kalbos

(#226F, angl. Speeches by Management)

7. Profesionalus kalbėtojas

(#226G, angl. The Professional Speaker)

8. Techninės prezentacijos

(#226H, angl. Technical Presentations)

9. Įtikinama kalba

(#226I, angl. Persuasive Speaking)

10. Komunikavimas televizijoje

(#226J, angl. Communicating on Television)

11. Istorijų pasakojimas 

(#226K, angl. Storytelling)

12. Aiškinamasis skaitymas

(#226L, angl. Interpretive Reading)

13. Visuomeninis komunikavimas

(#226M, angl. Interpersonal Communication)

14. Specialių progų kalba

(#226N, angl. Special Occasion Speeches)

15. Humoristinis kalbėjimas

(#226O, angl. Humorously Speaking)

Lyderystės įgūdžių ugdymas pagal "Kompetetinga lyderystė" >>