Vaidmenys lyderystės projektų įgyvendinimui

 Vaidmuo

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

Pasiruošta kalba        X  X          
Pasiruoštos kalbos vertintojas  X  X  X          X    
Laiko fiksuotojas        X            
Gramatikas  X  X  X  X            
Ah-counter  X                  
Kalbos ekspromtu sakytojas (kalbėtojas)  X                  
Kalbų eksprotu šeimininkas        X  X    X      
Vyriausias vertintojas    X  X    X    X  X    X
Susitikimo vadovas (vakaro šeimininkas)        X  X    X  X    
Padėti organizuoti klubo kalbų varžybas            X        
Klubo kalbų varžybų pirmininkas                    X
Padėti organizuoti specialų klubo renginį            X        
Specialaus klubo renginio pirmininkas                    X
Padėti organizuoti klubo viešųjų ryšių kampaniją            X        
Klubo viešųjų ryšių kampanijos pirmininkas                X    X
Padėti organizuoti klubo narystės kampaniją ar varžybas            X        
Klubo narystės kampanijos ar varžybų pirmininkas                X    X
Padėti paruošti klubo naujienlaiškį            X        
Padėti klubo internetinės svetainės prižiūrėtojui            X        
Redaguoti klubo naujienlaiškį ar prižiūrėti internetinę svetainė                    X
Per susitikimą susidraugauti su klubo svečiu              X      
Apmokyti naują narį                  X  
Apmokyti seną narį                  X  
Vadovaujančios komisijos narys                  X