First Toastmasters LT klubas (Vilnius)

Reg. nr. Toastmasters International organizacijoje: 1121119

Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas “First Toastmasters of Lithuania” priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui “Toastmasters International“. Ši  daugiau nei 85 metus gyvuojanti organizacija vienija 12 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje. “First Toastmasters of Lithuania” yra pirmasis toks klubas Lietuvoje, įkurtas 2008 m. sausį. Klubo iniciatoriai ir pirmieji vadovai –  Algirdas Karalius ir Darius Jonauskas.

Metodika

Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas.  Kiekvienam klubo nariui šešiems mėnesiams priskiriamas asmeninis mentorius, padedantis augti pagal šias programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna “Toastmasters International” sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, “Toastmasters International” nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

Narystė

Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai.
Nario mokestis – 250 Lt pusmečiui. Nario mokestis naudojamas salės nuomai, metodinei medžiagai, renginių organizavimui bei mokesčiams “Toastmasters International” organizacijai.
Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį.
Nauji nariai užregistruojami “Toastmasters International” organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių pusmečiui bei žurnalo “Toastmasters” prenumeratą.

Valdymo organai

Klubo veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas, klubo Valdyba, klubo Prezidentas. Visi klubo nariai turi balso teisę.

  • Prezidentas – Martynas Jurevičius
  • Viceprezidentas narystei – Rasa Stasytytė
  • Viceprezidentė mokymams – Laima Valiukonytė
  • Viceprezidentas ryšiams su visuomene – Viktorija Česonytė
  • Iždininkas – Rasa Aleksaitytė
  • Seržantas – Jolanta Čiasaitė
  • Sekretorius - Remigijus Geneitis (CC, CL)
  • Ankstesnis prezidentas - Vladas Sapranavičius (CC, ALB)

Klubo susitikimai vyksta:

  • Laikas: 19.00-21.00 val. (atvykite 18.45 val.)
  • Vieta: Viešbutyje "Europa Royal Vilnius" (Aušros vartu g. 6, Vilnius) Nauja!

Toastmasters klubo susitikimai

Klubo susitikimai vyksta trečiadieniais 19 val. Susitikimų trukmė – apie 2-3 val. 

Svečiai gali 3 kartus apsilankyti klubo susitikimuose nemokamai.

 


Atvykite į „First Toastmasters of Lithuania“ klubo susitikimą. Šio klubo nariai mielai Jus pasitiks, tiesiog praneškite iš anksto. Maloniai prašom!
 

 

Susipažink su šio klubo veikla NEMOKAMAI! >> Užpildyk svečio registracijos anketą