Toastmasters Kaunas klubas

Šio klubo nariai tobulėja pagal iš anksto paruoštas Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Kiekvienam klubo nariui šešiems mėnesiams priskiriamas asmeninis mentorius, padedantis augti pagal šias programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse. 


Narystė

 • Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai.
 • Nario mokestis mokamas pusmečiui. Nario mokestis naudojamas salės nuomai, metodinei medžiagai, renginių organizavimui bei mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai.
 • Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą bei žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.
 • Klubo narių skaičius yra ribotas - 45! 
   

Valdymo organai

 • Klubo veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas, klubo Valdyba, klubo Prezidentas.
 • Visi klubo nariai turi balso teisę.

Klubo susitikimai

 • Klubo susitikimai paprastai vyksta 2-4 kartus per mėnesį, iš anksto nustatytomis dienomis.
 • Susitikimų trukmė - apie 2-3 val.

Toastmasters viešojo kalbėjimo programa

Tobulėjimas lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klube vyksta pagal dvi programas:

 1. Žemiau aprašomą Viešojo kalbėjimo programą
 2. ir lygiagrečiai einančią Lyderystės programą.


Toastmasters viešojo kalbėjimo programa yra keturių pakopų:

 1. Kompetentingojo kalbėtojo (Competent Communicator, CC);
 2. Pažengusio bronzinio kalbėtojo (Advanced Communicator Bronze, ACB);
 3. Pažengusio sidabrinio kalbėtojo (Advanced Communicator Silver, ACS);
 4. Pažengusio auksinio kalbėtojo (Advanced Communicator Gold, ACG).

Kiekvienas viešojo kalbėjimo programos pakopos žingsnelis padeda tobulinti tam tikrą oratoriaus savybę: kalbos struktūros parengimą, judėjimą scenoje, balso įvairovę, įtikinėjimo technikas ir t.t. 

Daugiau informacijos apie organizaciją ir klubą: www.oastmasterskaunas.lt

Jeigu susidomėjote Toastmaster klubu Kaune, leiskite mums apie tai žinoti, ir kai surinksime reikiama kiekį žmonių, pakviesime Jus į "Demo" (pristatymo) dieną, kad galėtumėte įsitikinti, kad šis klubas yra skirtas būtent Jums.

 

Užpildyk svečio registracijos anketą