ORATORYSTĖS 
PASIEKIMŲ LYGIAI

LYDERYSTĖS 
PASIEKIMŲ LYGIAI

Kompetetingas kalbėtojas

(angl. Competent Communicator)

 • Pasakyta 10 kalbų pagal 10 projektų, 
  esančių metodinėje medžiagoje 
  "Kompetetinga komunikacija" 
  (angl. Competent Communication)
   

Kompetetingas lyderis

(angl. Competent Leader)

 • Įgyvendinta 10 projektų, 
  dalyvaujant skirtinguose vaidmenyse pagal metodinę medžiagą 
  "Kompetetinga lyderystė" 
  (angl. Competent Leadership)

Pažengęs kalbėtojas: Bronzinis

(angl. Advanced Communicator Bronze)

 • Pasiektas lygis "Kompetetingas kalbėtojas"
 • Pasakyta dar 10 kalbų - po 5 iš dviejų pasirinktų programų sričių, priklausančių metodinei medžiagai "Pažangi komunikacija" 
  (angl. Advanced Communication)


   

Pažengęs lyderis: Bronzinis

(angl. Advanced Leader Bronze)

 • Pasiektas lygis "Kompetetingas kalbėtojas"
 • Pasiektas lygis "Kompetetingo lyderis"
 • Mažiausiai 6 mėn. eiti klubo pareigūno (prezidento, viceprezidento mokymams, viceprezidento narystei, viceprezidento viešiesiems ryšiams, sekretoriaus, iždininko ar seržanto) pareigas ir dalyvauti ruošiant "Klubo sėkmės planą" (angl. Club Success Plan)
 • Būnant pareigūnu - dalyvauti apygardos organizuojamuose klubo pareigūnų mokymuose
 • Pravesti dvi programas iš serijos "Sėkmingas klubas" (angl. The Successful Club) ir/arba "Vadovavimo meistriškumas" (angl. The Leadership Excellence); taip pat negali pasikartoti su anksčiau įvykdytomis

Pažengęs kalbėtojas: Sidabrinis 

(angl. Advanced Communicator Silver)

 • Pasiektas lygis
  "Pažengęs kalbėtojas: Bronzinis" 
 • Pasakyta dar 10 kalbų - po 5 iš kitų dviejų pasirinktų sričių, esančių metodinėje medžiagoje "Pažangi komunikacija" 
  (angl. Advanced Communication)
 • Pravesti bet kurias dvi programas serijos "Geresnis kalbėtojas" (angl. The Better Speaker) ir/arba "Sėkmingas klubas" (angl. The Successful Club); taip pat negali pasikartoti su anksčiau įvykdytais

Pažengęs lyderis: Sidabrinis

(angl. Advanced Leader Silver)

 • Pasiektas lygis
  "Pažengęs lyderis: Bronzinis"
 • Išdirbti pilną kadenciją apygardos pareigūnu (apygardos gubernatoriumi, leitenantu gubernatoriumi, viešųjų ryšių pareigūnu, sekretoriumi, iždininku, divizijos ar srities gubernatoriumi)
 • Įgyti programą "Aukšto lygio vadovavimas" (angl. High Performance Leadership)
 • Sėkmingai tarnauti klubui kaip rėmėjas, vadovas ar treneris

Pažengęs kalbėtojas: Auksinis

(angl. Advanced Communicator Gold)

 • Pasiektas lygis
  "Pažengęs kalbėtojas: Sidabrinis"
 • Pasakyta dar 10 kalbų - po 5 iš dar kitų dviejų pasirinktų sričių, esančių metodinėje medžiagoje "Pažangi komunikacija" (angl. Advanced Communication)
 • Pravesti vieną iš programų "Sėkminga lyderystė" (angl. Success/Leadership), "Sėkmingas komunikavimas" (angl. Success/Communication) ar "Jaunuolių lyderystė" (angl. Youth Leadership); negali pasikartoti su anksčiau įvykdytais
 • Instruktuoti naują narį trims jo pirmosioms kalboms
 

TITULUOTAS TOASTMASTER

(angl. Distinguished TOASTMASTER)

 • Įgytas lygis "Pažengęs kalbėtojas: Auksinis" (angl. Advanced Communicator Gold)
 • Įgytas lygis "Pažengęs lyderis: Sidabrinis" (angl. Advanced Leader Silver) 

Akredituotas kalbėtojas

(angl. Accredited Speaker program)

 • Įgytas lygis "Pažengęs kalbėtojas: Bronzinis" (angl. Advanced Communicator Bronze)
 • Mažiausiai 25 kalbos per paskutinius 3 metus ne Toastmasters auditorijoms
 • Pretendentas privalo pateikti 5 dokumentinius laiškus (iš 25 kalbų) kaip sėkmingų prezentacijų įrodymą. Taip pat kandidatas privalo iišlaikyti griežtus, dviejų etapų, ekspertų įvertinimus.

 
 P.S. Pabaigus kiekvieną programą įteikiamas "Toastmaster International" patvirtintas sertifikatas. Taip pat apie Jūsų pasiekimus "Toastmaster International" gali nusiųsti informuojantį laišką Jūsų darbdaviui.

Viešojo kalbėjimo (oratorystės) įgūdžių ugdymas pagal "Kompetetingą komunikaciją" >>